Valkyrie Raiders - moto
KLub VRCC Czech Republic
V roce 2005 Roman pořídil skvělý stroj "Valkýrii". Bohužel také zjistil, že zde není nikdo a nic, co by spojovalo majitele této značky. Rozhodl se za vydatného přispění Radky, založit chapter celosvětového klubu VRCC. K propagaci bylo využito inzerce v motočasopisech, na internetu a hlavně výstava Moto 2006, kde byla Valkýrie "zebra" vystavena a obdivována. Mezitím Radka "bombardovala" dopisy ústředí v USA, ve snaze získat potřebné povolení a licenci. Trvalo to půl roku!!
Brzy se také našlo dostatek zájemců a tak mohl být v dudnu 2006 na prvním srazu založen VRCC Czech Republic. Původní idea volného sdružení bezpříspěvkové organizace fungující na plné dobrovolnosti vzala časem "za své". Stejně jako původní stránky i hodně zakládajících členů.
Jak to všechno vypadalo v "dřevní" historii najdete níže. Hezké vzpomínání :-))
R+R

Původní stránky - klikni na vlajku